Завдання 2. Визначте, якими нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності та в

Визначте, якими нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності та в яких межах регулюються відносини щодо виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт.

Тема 22: Договір на проведення аудиту

1. Аудит та аудиторська діяльність. Нормативно-правове регулювання.

2. Поняття та риси договору на проведення аудиту.

3. Сторони договору. Загальні і спеціальні вимоги щодо суб’єктного складу. Сертифікація і ліцензування аудиторської діяльності.

4. Порядок укладення договору. Істотні умови та зміст договору.

5. Виконання договору. Оформлення виконання.

6. Відповідальність сторін за договором.

Нормативно-правові акти:

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144.

3. Закон України від 22 квітня 1993 року ”Про аудиторську діяльність” //ВВР. 1993. №23. Ст Завдання 2. Визначте, якими нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності та в. 243. (з наступними змінами і доповненнями).

4. Закон України від 23 грудня 1991 року “Про господарські товариства” // ВВР. 1991. №49. Ст. 682. (з наступними змінами і доповненнями).

5. Закон України від 7 березня 1996 року “Про страхування” // ВВР. 1996. №18. Ст. 78. (в редакції від 21.10.2001р., з наступними змінами і доповненнями).

6. Закон України від 30 червня 1999 року “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” // Офіційний вісник. 1999. №33. (з наступними змінами і доповненнями).

7. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 року // ВВР. 2001. № 5-6. Ст. 30. (з наступними змінами і доповненнями).

8. Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії // Урядовий кур’єр. 1994, 24 лютого.

9. Положення про регіональне відділення Аудиторської палати України. Аудит в Україні. К. 1994.

10. Положення про порядок Завдання 2. Визначте, якими нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності та в сертифікації громадян, що мають намір займатися аудиторською діяльністю // Прийнято Аудиторською палатою України 21 листопада 1993 року. Протокол №5. Аудит в Україні. К. 1994.

11. Положення про ліцензування аудиту // Прийнято Аудиторською палатою України 17 лютого 1994 року. Протокол №12. Аудит в Україні. К. 1994.

12. Норматив №1. Мета та завдання проведення аудиту // Прийнято Аудиторською палатою України 14 лютого 1995 року. Протокол №25. Бухалтерський облік і аудит. 1995. №5.

13. Норматив №2 Договір на проведення аудиту // Прийнято Аудиторською палатою України 14 лютого 1995 року. Протокол №25. Бухалтерський облік і аудит. 1995. №5.

14. Норматив №3 Основні принципи, які регулюють аудит. Прийнято Аудиторською палатою України 14 лютого 1995 року. Протокол №25. Бухгалтерський облік і аудит. 1995. №5.

15. Норматив №8. Аудиторські свідчення // Прийнято Аудиторською палатою України 30 листопада 1995 року. Протокол №39. Бухгалтерський облік і аудит. 1996. №3.

16. Норматив №12. Документальне Завдання 2. Визначте, якими нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності та в оформлення аудиту // Прийнято Аудиторською палатою України 30 листопада 1995 року. Протокол №39. Бухгалтерський облік і аудит. 1996. №3.

17. Норматив №13. Аудиторський висновок // Прийнято Аудиторською палатою України 14 лютого 1995 року. Протокол №25. Бухгалтерський облік і аудит. 1995. №5.

18. Договір на проведення аудиту // Прийнято Аудиторською палатою України 17 лютого 1994 року. Протокол №12. Аудит в Україні. К. 1994.

19. Статут Аудиторської палати України. Аудит в Україні. К. 1994.Література:

1. Алборов В.М. Аудит в організаціях промисловості, торгівлі і АПК. М. 1998.

2. Білуха М.Т. Курс аудиту. К. Вища школа. 1998.

3. Данилевский Ю.А. Аудит: организация и методика проведения. М. Бухгалтерский учет. 1992.

4. Зубілевич С.Л., Толов С.Ф. Основи аудиту. К. Ділова Україна. 1996.

5. Петрик О. Аудит в Україні. Теорія Завдання 2. Визначте, якими нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності та в і практика. Бухгалтерський облік і аудит. 1995. №10.


documentapkqgmr.html
documentapkqnwz.html
documentapkqvhh.html
documentapkrcrp.html
documentapkrkbx.html
Документ Завдання 2. Визначте, якими нормативно-правовими актами у сфері інтелектуальної власності та в